deprivation

  1. İsim, Sosyoloji yoksunluk
  2. İsim, Sosyoloji mahrumiyet
  3. İsim yoksun/mahrum etme/bırakma.
  4. İsim yoksunluk, mahrumiyet, yoksun/mahrum olma.
    The many deprivation = deprivals from which the poor suffer.
  5. İsim yitik, kayıp, zayi, yitirme, kaybetme.
  6. İsim işten/görevden uzaklaş(tır)ma.
  7. İsim ihtiyaç, zaruret, sıkıntı.
mahrumiyet bölgesi
kişinin beklediğiyle elde ettiği arasındaki fark
emekli maaşından mahrum olma
vatandaşlıktan mahrum etme
yurttaşlık haklarından mahrum edilme
medeni hakların kaybı
anayasal haklarından mahrum olma
(US) anayasal haklarından mahrum olma
bir hakkı kullanmaktan mahrumiyet
(bir hakkı) kullanmaktan mahrumiyet
yararlanmaktan mahrum kalmak Fiil
sağlıksız durumda olma
özgürlüğün kısıtlanması İsim, Hukuk
hürriyetten yoksun kılma İsim, Hak ve Özgürlükler
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma İsim, Hukuk
özgürlükten yoksun bırakma İsim, Hak ve Özgürlükler
mevkiinden alınma