descendant

  1. Noun, Law altsoy
  2. Noun, Biology torun (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. Noun, Law füru
  4. (bkz: descendent ).
  5. torun, hafit, bir soydan gelen kimse.
  6. (daha önceki bir şeyden) üreyen/türeyen (şey).
vakıf evlatları Noun
Evlad-ı Resul Noun, Religion-Faith
civar hısmı
aynı soydan doğrudan inen füru
aynı soydan doğru inen füru
nesebi sahih füru
doğrudan doğruya birinin soyundan gelmek Verb
doğrudan birinin soyundan gelmek Verb