1. İsim, Hukuk altsoy
  2. İsim, Biyoloji torun (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. İsim, Hukuk füru
  4. (bkz: descendent ).
  5. torun, hafit, bir soydan gelen kimse.
  6. (daha önceki bir şeyden) üreyen/türeyen (şey).
vakıf evlatları İsim
Evlad-ı Resul İsim, Din ve İnanç
civar hısmı
aynı soydan doğrudan inen füru
aynı soydan doğru inen füru
nesebi sahih füru
doğrudan doğruya birinin soyundan gelmek Fiil
doğrudan birinin soyundan gelmek Fiil