deter

  1. Transitive Verb caydırmak, yıldırmak, gözdağı vermek, korkutmak, vazgeçirmek.
    Nothing will deter him: Hiçbir şey
    onu yıldırmaz/gözünü korkutamaz.
  2. Transitive Verb engellemek, engel olmak, (niyetinden/kararından) vazgeçirmek.
    The fact that we have nuclear missiles
    will deter our enemies from attacking us.
potansiyel müşterileri caydırmak Verb
savaştan caydırmak Verb