determinate fine

  1. belli bir miktardaki para cezası