devastate

  1. Transitive Verb mahvetmek, harap/viran/tahrip etmek, harabeye/viraneye çevirmek, yıkıp yakmak.
    A long war devastated the border towns.
  2. Transitive Verb ezmek, boğmak, garketmek.
  3. Transitive Verb kahretmek, perişan etmek, son derece utandırmak, yerin dibine geçirmek.
kahredici Adjective