devein

  1. Transitive Verb (karidesin) sırt damarını çıkarmak.