dextrous

  1. Adjective hünerli, maharetli, mahir, usta, becerikli, eli çabuk, yordamlı, eli işe yatkın.
    She untied the knots
    wih dexterous = dextrous fingers.
  2. Adjective zeki, akıllı, kabiliyetli, ferasetli.
  3. Adjective hünerle/maharetle işlenmiş/yapılmış, zarif.
  4. Adjective sağak, sağ eli ile iş gören, solak olmayan.
  5. Adjective (bkz: dexterous )