die with one's boots on

  1. (=
    Brit.:
    die in one's boots): (a) eceli kaza ile ölmek, işinin başında/faal vaziyette
    iken ölmek. (b) savaşarak/harpte ölmek.