differentiate

 1. Verb ayırdetmek, seçmek, farkını belirtmek/anlamak/sezmek, farket(tir)mek.
  I can't differentiate (between)
  these two flowers. Can you differentiate this kind of rose from the others?
 2. Verb farklılaş(tır)mak, farklı olmak, değiş(tir)mek.
  The words metal and mettle have the same origin, but
  have differentiated over the centuries to become 2 different words.
 3. Verb farketmek, tefrik/temyiz etmek.
  to differentiate between 2 things. The twins were so much alike that
  it was almost impossible to differentiate between them.
 4. Verb ayırmak.
  What is that differentiates these two things?
 5. Verb, Mathematics türetmek, türev almak.
 6. Verb fark gözetmek, ayırım yapmak.
 7. Verb, Biology (gözeler) özelleşmek: gelişme esnasında genel halden özel duruma dönüşmek.
diyet yiyecekler gibi
sol el için makaslar
tüketicilerin özel ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan pazarlama çalışmaları Noun
bir şeyi bir şeyden ayırmak Verb