differentiate

 1. Fiil ayırdetmek, seçmek, farkını belirtmek/anlamak/sezmek, farket(tir)mek.
  I can't differentiate (between)
  these two flowers. Can you differentiate this kind of rose from the others?
 2. Fiil farklılaş(tır)mak, farklı olmak, değiş(tir)mek.
  The words metal and mettle have the same origin, but
  have differentiated over the centuries to become 2 different words.
 3. Fiil farketmek, tefrik/temyiz etmek.
  to differentiate between 2 things. The twins were so much alike that
  it was almost impossible to differentiate between them.
 4. Fiil ayırmak.
  What is that differentiates these two things?
 5. Fiil, Matematik türetmek, türev almak.
 6. Fiil fark gözetmek, ayırım yapmak.
 7. Fiil, Biyoloji (gözeler) özelleşmek: gelişme esnasında genel halden özel duruma dönüşmek.
diyet yiyecekler gibi
sol el için makaslar
tüketicilerin özel ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan pazarlama çalışmaları İsim
bir şeyi bir şeyden ayırmak Fiil