direct costs

  1. Noun direkt masraflar
  2. Noun doğrudan doğruya maliyete intikal eden masraflar
direkt malzeme maliyeti
dolaysız satış masrafları Noun
direkt ücret giderleri Noun