direct costs

  1. İsim direkt masraflar
  2. İsim doğrudan doğruya maliyete intikal eden masraflar
direkt malzeme maliyeti
dolaysız satış masrafları İsim
direkt ücret giderleri İsim