direct damages

  1. Noun bir fiilden dolayı doğrudan doğruya hâsıl olan zararlar
  2. Noun bir fiilden dolayı doğrudan doğruya hasıl olan zararlar