direct damages

  1. İsim bir fiilden dolayı doğrudan doğruya hâsıl olan zararlar
  2. İsim bir fiilden dolayı doğrudan doğruya hasıl olan zararlar