direct liability

  1. şartsız ve itiraz kabul etmeyen sorumluluk
  2. dolaysız sorumluluk