direct line

  1. usul ve füru hısımlığı bağı
  2. babadan oğula
usul ve füru hısımlığı
usul ve füru akrabalığı
doğrudan çevirme hattı Communication
(telefon) doğrudan çevirme hattı