direct line

usul ve füru hısımlığı
usul ve füru akrabalığı
doğrudan çevirme hattı İletişim
(telefon) doğrudan çevirme hattı