director

 1. Noun, Employment rejisör
 2. Noun, Employment yönetmen
 3. Noun yönetmen, idareci.
 4. Noun direktör, müdür.
 5. Noun yönetim kurulu üyesi, idare meclisi azası.
  the board of director: yönetim kurulu, idare meclisi.
 6. Noun rejisör, yönetmen.
 7. Noun, Music orkestra şefi.
 8. Noun, Military komuta aleti: radar ve telmetreden alınan bilgilere dayanarak devamlı surette atış esaslarını hesap eden
  ve bunları toplara aktaran elektronik/mekanik düzen.
pazar araştırma yöneticisi
muhasebe müdürü Noun, Accounting
müdür sıfatıyla hareket etmek Verb
müdür vekili
başlık
bir şirketin asaleten atanmış müdürünün yokluğunda geçici olarak onun yerine hareket eden kişi
yedek müdür
animasyon yönetmeni Noun, Employment
müdür tayini
sanat yönetmeni: sahne, kostüm, ışık vb. gibi bütün dekoru düzenleyen yönetmen. Noun

art editor ile ayni anlama gelir. bir yayın veya ilân kurumunda resim, grafik vb.'nin seçim, yapım
ve dizimi ile sorumlu kimse.
Noun
artistic director Noun
sanat yöneticisi: tiyatro, bale veya operanın sanat işlerindeki baş yöneticisi. Noun
sanat yönetmeni Noun, Cinema
sanat yöneticisi: tiyatro, bale veya operanın sanat işlerindeki baş yöneticisi. Noun
artistik direktör Noun, Employment
sanat yönetmeni asistanı Noun, Cinema
müdür muavini
müdür muavini
bütçe bürosu yöneticisi
rol dağıtan yönetmen
bir menkul değerler kuruluşunda menkul değerlerin alım satımında sahtekârlık veya dürüst olmayan bir
taraf olup olmadığını inceleyen yetkili
(US) yönetim kurulu üyesi
kostüm direktörü Noun, Employment
reklam acentesi sanat yöneticisi
kreatif direktör Noun, Employment
başkan vekili
tasarım yönetmeni Noun, Employment
bir müdürü ehliyetsiz kılma
bir müdürün yetkileri Noun
bir reklam ajansının yaratıcı bölümünün personelini ve çalışmalarını yöneten kişi
yönetimde de görev alan yönetim kurulu üyesi Noun, Management
murahhas üye Noun, Management
(IMF) yetkili müdür
murahhas aza Noun, Management
ihracat müdürü
film rejisörü
yönetmeni
sahneye koyan
film yönetmeni Noun, Cinema
itfaiye müdürü
birinci yönetmen yardımcısı Noun, Cinema
cenaze töreni yöneticisi.
galeri müdürü
başmüdür
umum müdür
tek başına yöneten müdür
IMF Birinci Başkan Yardımcısı Noun, Economics
IMF Başkanı Noun, Economics
(US) yönetim kurulu üyesi
milli istihbarat başkanı
ortak müdür
ömür boyu tayin edilmiş yönetim kurulu başkanı
ömrü boyu tayin edilmiş yönetim kurulu başkanı
yerel müdür
yerel yönetim kurulu üyesi
birini müdür yapmak Verb
murahhas aza Noun, Management
murahhas üye Noun, Management
umum müdür
yönetim müdürü Noun, Employment
pazarlama direktörü Noun, Employment
medya müdürü
satış teşvik müdürü
sinema filmi yöneticisi
sinema filmi prodüktörü
müze müdürü
müzik başyöneticisi.
yeni bir müdür atamak Verb
temsilci müdür (ana şirket gibi önemli hissedar ya da hissedarları temsil etmek üzere yönetim kurulu üyeliğine atanan müdür
fakat yürütmede rolü olmayan müdür
yönetimde görev almayan yönetim kurulu üyesi Noun, Management
müdürlük
müdüriyet
(tren) işletme müdürü
(US) şirketçe istihdam edilmeyen
genelde yürütme görevi olmayan müdür
personel müdürü
hapishane müdürü
halkla ilişkiler müdürü
bölge müdürü Noun, Management
Bölge Liman ve Deniz İşleri Müdürü Proper Name, Maritime Traffic
bir yöneticiyi işinden almak Verb
(reklamcılık) pazar araştırma yöneticisi
bir müdürün emekliye ayrılması
emekliye ayrılan yönetim kurulu üyesi
satış müdürü Noun, Commerce
ikinci yönetmen yardımcısı Noun, Cinema
genel müdür sekreteri
umum müdür sekreteri
güvenlik işleri yöneticisi
yönetim kurulunun en yaşlı üyesi
yegâne müdür
rejisör
grev yöneticisi
teknik direktör
teknik müdür
teknik yönetmen Noun, Employment
(US) televizyon rejisörü
televizyon rejisörü
müdür tayini
trafik bürosu müdürü
eğitim müdürü
bir müdürün otoritesi altında
meslek okulu müdürü
(Br) çalıştığı şirketin yönetim kurulunda görev yapmak üzere seçilmiş memur
doğru, direkt, mahreçten mahreçe konşimento
umum müdür
genel müdür
(Br) Kartel Bürosu Başkanı
Emniyet Genel Müdürü Proper Name, Public Administration
yönetim kurulu toplantısı
reklam müdürü
(US) İstatistik Bürosu Başkanı
koro şefi
gelişim direktörü Noun, Employment
(Br) Milli Eğitim Müdürü
maliye müdürü
orkestra şefi
proje yöneticisi
görüntü yönetmeni Noun, Cinema
yapım direktörü Noun, Employment
halkla ilişkiler direktörü Noun, Employment
diyanet işleri başkanı
araştırma müdürü
satış müdürü Noun, Commerce
Darphane Müdürü
yönetici ve memurların sorumluluk sigortası Noun
yönetim kurulunun incelemesi
yönetim kurulu masrafları Noun
yönetim kurulu üyesi teminatı
yönetim kurulu üyesi emeklilik aidatı
yönetim kurulu üyesi yetkileri Noun
yönetim kurulu üyesi maaşı
yönetim kurulu üyesi maaşları Noun
müdürlük
müdüriyet
yönetim kurulu üyesi emeklilik planı
yönetim kurulu üyesi emeklilik planı
yönetim kurulu üyesi maaşı
yönetim kurulu üyesi kâr payı
murakabe meclisi üyesi yüzdeliği
il sivil savunma müdürü Noun, Public Administration
il hukuk işleri müdürü Noun, Public Administration
Vakıflar Genel Müdürü Proper Name, Public Administration
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Proper Name, Public Administration
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Proper Name, Public Administration
Dünya Bankası ... Direktörü Noun