1. İsim, İstihdam rejisör
 2. İsim, İstihdam yönetmen
 3. İsim yönetmen, idareci.
 4. İsim direktör, müdür.
 5. İsim yönetim kurulu üyesi, idare meclisi azası.
  the board of director: yönetim kurulu, idare meclisi.
 6. İsim rejisör, yönetmen.
 7. İsim, Müzik orkestra şefi.
 8. İsim, Askerlik2 komuta aleti: radar ve telmetreden alınan bilgilere dayanarak devamlı surette atış esaslarını hesap eden
  ve bunları toplara aktaran elektronik/mekanik düzen.
pazar araştırma yöneticisi
muhasebe müdürü İsim, Muhasebe
müdür sıfatıyla hareket etmek Fiil
müdür vekili
başlık
bir şirketin asaleten atanmış müdürünün yokluğunda geçici olarak onun yerine hareket eden kişi
yedek müdür
animasyon yönetmeni İsim, İstihdam
müdür tayini
sanat yönetmeni: sahne, kostüm, ışık vb. gibi bütün dekoru düzenleyen yönetmen. İsim

art editor ile ayni anlama gelir. bir yayın veya ilân kurumunda resim, grafik vb.'nin seçim, yapım
ve dizimi ile sorumlu kimse.
İsim
artistic director İsim
sanat yöneticisi: tiyatro, bale veya operanın sanat işlerindeki baş yöneticisi. İsim
sanat yönetmeni İsim, Sinema
sanat yöneticisi: tiyatro, bale veya operanın sanat işlerindeki baş yöneticisi. İsim
artistik direktör İsim, İstihdam
sanat yönetmeni asistanı İsim, Sinema
müdür muavini
müdür muavini
bütçe bürosu yöneticisi
rol dağıtan yönetmen
bir menkul değerler kuruluşunda menkul değerlerin alım satımında sahtekârlık veya dürüst olmayan bir
taraf olup olmadığını inceleyen yetkili
(US) yönetim kurulu üyesi
kostüm direktörü İsim, İstihdam
reklam acentesi sanat yöneticisi
kreatif direktör İsim, İstihdam
başkan vekili
tasarım yönetmeni İsim, İstihdam
bir müdürü ehliyetsiz kılma
bir müdürün yetkileri İsim
bir reklam ajansının yaratıcı bölümünün personelini ve çalışmalarını yöneten kişi
yönetimde de görev alan yönetim kurulu üyesi İsim, İşletme
murahhas üye İsim, İşletme
(IMF) yetkili müdür
murahhas aza İsim, İşletme
ihracat müdürü
film rejisörü
yönetmeni
sahneye koyan
film yönetmeni İsim, Sinema
itfaiye müdürü
birinci yönetmen yardımcısı İsim, Sinema
cenaze töreni yöneticisi.
galeri müdürü
başmüdür
umum müdür
tek başına yöneten müdür
IMF Birinci Başkan Yardımcısı İsim, Ekonomi
IMF Başkanı İsim, Ekonomi
(US) yönetim kurulu üyesi
milli istihbarat başkanı
ortak müdür
ömür boyu tayin edilmiş yönetim kurulu başkanı
ömrü boyu tayin edilmiş yönetim kurulu başkanı
yerel müdür
yerel yönetim kurulu üyesi
birini müdür yapmak Fiil
murahhas aza İsim, İşletme
murahhas üye İsim, İşletme
umum müdür
yönetim müdürü İsim, İstihdam
pazarlama direktörü İsim, İstihdam
medya müdürü
satış teşvik müdürü
sinema filmi yöneticisi
sinema filmi prodüktörü
müze müdürü
müzik başyöneticisi.
yeni bir müdür atamak Fiil
temsilci müdür (ana şirket gibi önemli hissedar ya da hissedarları temsil etmek üzere yönetim kurulu üyeliğine atanan müdür
fakat yürütmede rolü olmayan müdür
yönetimde görev almayan yönetim kurulu üyesi İsim, İşletme
müdürlük
müdüriyet
(tren) işletme müdürü
(US) şirketçe istihdam edilmeyen
genelde yürütme görevi olmayan müdür
personel müdürü
hapishane müdürü
halkla ilişkiler müdürü
bölge müdürü İsim, İşletme
Bölge Liman ve Deniz İşleri Müdürü Özel Isim, Denizcilik
bir yöneticiyi işinden almak Fiil
(reklamcılık) pazar araştırma yöneticisi
bir müdürün emekliye ayrılması
emekliye ayrılan yönetim kurulu üyesi
satış müdürü İsim, Ticaret
ikinci yönetmen yardımcısı İsim, Sinema
genel müdür sekreteri
umum müdür sekreteri
güvenlik işleri yöneticisi
yönetim kurulunun en yaşlı üyesi
yegâne müdür
rejisör
grev yöneticisi
teknik direktör
teknik müdür
teknik yönetmen İsim, İstihdam
(US) televizyon rejisörü
televizyon rejisörü
müdür tayini
trafik bürosu müdürü
eğitim müdürü
bir müdürün otoritesi altında
meslek okulu müdürü
(Br) çalıştığı şirketin yönetim kurulunda görev yapmak üzere seçilmiş memur
doğru, direkt, mahreçten mahreçe konşimento
umum müdür
genel müdür
(Br) Kartel Bürosu Başkanı
Emniyet Genel Müdürü Özel Isim, Kamu Yönetimi
yönetim kurulu toplantısı
reklam müdürü
(US) İstatistik Bürosu Başkanı
koro şefi
gelişim direktörü İsim, İstihdam
(Br) Milli Eğitim Müdürü
maliye müdürü
orkestra şefi
proje yöneticisi
görüntü yönetmeni İsim, Sinema
yapım direktörü İsim, İstihdam
halkla ilişkiler direktörü İsim, İstihdam
diyanet işleri başkanı
araştırma müdürü
satış müdürü İsim, Ticaret
Darphane Müdürü
yönetici ve memurların sorumluluk sigortası İsim
yönetim kurulunun incelemesi
yönetim kurulu masrafları İsim
yönetim kurulu üyesi teminatı
yönetim kurulu üyesi emeklilik aidatı
yönetim kurulu üyesi yetkileri İsim
yönetim kurulu üyesi maaşı
yönetim kurulu üyesi maaşları İsim
müdürlük
müdüriyet
yönetim kurulu üyesi emeklilik planı
yönetim kurulu üyesi emeklilik planı
yönetim kurulu üyesi maaşı
yönetim kurulu üyesi kâr payı
murakabe meclisi üyesi yüzdeliği
il sivil savunma müdürü İsim, Kamu Yönetimi
il hukuk işleri müdürü İsim, Kamu Yönetimi
Vakıflar Genel Müdürü Özel Isim, Kamu Yönetimi
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Özel Isim, Kamu Yönetimi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Özel Isim, Kamu Yönetimi
Dünya Bankası ... Direktörü İsim