disclose

  1. açıklamak, ifşa etmek, açığa vurmak.
    He disclosed the truth. to disclose one's point of view.
  2. göstermek, izhar etmek, meydana çıkarmak, gözönüne sermek.
    The curtain opened to disclose an empty stage.
  3. açmak, yaymak, katlarını/kıvrımlarını açmak.
  4. (bkz: hatch ).
  5. (bkz: disclosure ).
ifşa Noun, Law
yanlış açıklama Noun, Law
muhbirin adını açıklamayı reddetmek Verb
açıklamama
açıklama zorunluğu
bir sırrı ifşa etmek Verb
bir icadı ifşa etmek Verb
(patent hukuku) bir icadı ifşa etmek Verb
bilmemesi gereken birisine gizli bilgi vermek Verb
bir sırrı ifşa etmek Verb
gizli bilgiyi ifşa etmek Verb
evrakları ortaya dökmek Verb
çok okumuş olduğunu göstermek Verb
birinin görüş açısını açıklamak Verb
birine bir şeyi ifşa etmek Verb
gizli bilgi ifşa etmeme görevi