discount house

  1. iskonto şirketi
  2. (Br .) iskonto kurumu
  3. iskonto müessesesi
  4. iskonto ile para veren kuruluş
  5. iskonto evi (Londra sermaye piyasasında senet iskontosu ve başka menkul değerlerin alım satımıyla uğraşan finansal kuruluş
ucuzluk mağazası, ucuz/tenzilatlı mal satan mağaza/dükkân.