display cabinet

  1. malların teşhirinde kullanılan camla kaplı raf veya tepsi
  2. malların teşhir inde kullanılan camlı raf ya da tepsi