dissenting opinion

  1. Noun, Law karşı oy görüşü
  2. Noun muhalif fikir
  3. Noun, Law karşı oy yazısı
  4. Noun, Law muhalefet şerhi
  5. Noun karşı fikir
(karara, rapora, tutanağa) şerh düşmek, (karara, rapora, tutanağa) şerh koymak Verb, Law
muhalefet oyu (bir veya daha fazla hâkimin mahkemenin diğer üyelerinin çoğunluğu tarafından verilen karara
muhalif olarak izhar ettiği kanaati