distinguish between

  1. aralarındaki farkı belirtmek/söylemek/göstermek.
    Can you distinguish between these two objects?
benzer görünen davaları birbirinden tefrik etmek Verb