distort

 1. Transitive Verb bozmak, değiştirmek, tahrif etmek, olduğundan başka anlam vermek, değiştirerek anlatmak.
  to distort
  the facts.
  He gave me a distorted account of what happened: Olanları bana değiştirerek anlattı.
 2. Transitive Verb çarpıtmak, bükmek, kırmak, biçimini bozmak, eğri büğrü yapmak, azdırmak.
  a face distorted by/with anger/pain.
 3. Transitive Verb distorsiyon yapmak, sesin/resmin aslına benzerliğini bozmak.
açısal çarpılma Noun, Construction
tahrif etmek Verb
rekabetin çehresini bozmak Verb
müsabakayı bozmak Verb
bir metnin anlamını tahrif etmek Verb
metni yanlış yorumlamak Verb
gerçeği çarpıtmak Verb
gerçekleri çarpıtmak Verb