1. Geçişli Fiil bozmak, değiştirmek, tahrif etmek, olduğundan başka anlam vermek, değiştirerek anlatmak.
    to distort
    the facts.
    He gave me a distorted account of what happened: Olanları bana değiştirerek anlattı.
  2. Geçişli Fiil çarpıtmak, bükmek, kırmak, biçimini bozmak, eğri büğrü yapmak, azdırmak.
    a face distorted by/with anger/pain.
  3. Geçişli Fiil distorsiyon yapmak, sesin/resmin aslına benzerliğini bozmak.
açısal çarpılma İsim, İnşaat
tahrif etmek Fiil
rekabetin çehresini bozmak Fiil
müsabakayı bozmak Fiil
bir metnin anlamını tahrif etmek Fiil
metni yanlış yorumlamak Fiil
gerçeği çarpıtmak Fiil
gerçekleri çarpıtmak Fiil