diversify away from a business

  1. Verb işkolunu değiştirmek
  2. Verb bir işten sapmak
  3. Verb iş kolunu değiştirmek