diversify away from a business

  1. Fiil işkolunu değiştirmek
  2. Fiil bir işten sapmak
  3. Fiil iş kolunu değiştirmek