divestitive fact

  1. bir haktan mahrum edilmeye yol açan gerçek