do more harm than good

  1. Verb yarardan çok zararı olmak