documentary evidence

  1. Noun, Law yazılı delil
  2. evrakı müsbite
  3. Noun belgesel kanıt
  4. belgeli delil