dog lead

  1. köpek tasması
köpeğinin yuları elinde olmak Verb
sefalet içinde yüzmek, (it gibi) sürünmek, sefil bir hayat sürmek.
(köpek gibi) sürünmek, sefalet içinde bunalmak, çok sıkıntılı bir hayat sürmek.
çok sıkıntı çekmek, sürünmek, sefalet içinde yaşamak.
birisini sefalete sürüklemek, süründürmek.