down in the mouth

  1. üzgün, meyus, ümidini/cesaretini kaybetmiş.
  2. üzgün, kederli, mahzun, suratı asık, meyus, karamsar, cesareti kırılmış.