draw little comfort from

  1. Verb bir şeyle teselli bulamamak