draw near

  1. Verb yaklaşmak
  2. Verb yakınlaşmak
yanaştırmak Verb
sokulmak Verb
yaklaştırmak Verb