draw out

 1. (a) çekip çıkarmak, çekmek, sökmek, (b) uza(t)mak.
  The days are drawing out. Don't draw out the story
  so much. (c) (sırrını) söyletmek, ağzından sır almak.
  try to draw someone out: ağzını aramak.
  I won't be drawn out: Ağzımdan lâf alamazsın. (d)
  draw out from:
  den. -den uzaklaşmak, (e) (bankadan/kasadan para vb.) almak, çekmek.
bıktıracak kadar uzamış
bir plan tasarlamak Verb
tanığı sorguya çekmek Verb
bir tanığı sorguya çekmek Verb
bir hesabın özetini çıkarmak Verb
bankadan para çekmek Verb
bir hesaptan para çekmek Verb
istasyondan tam vaktinde kalkmak Verb
birinin utangaçlığını üzerinden atmasını sağlamak Verb
birinin açılmasını sağlamak Verb
birinin kendine güvenini yerine getirmek Verb
birinin utangaçlığından sıyrılmasını sağlamak Verb
birinin güvenini kazanmak Verb
birinin rahatlatmak Verb