draw upon

  1. Verb kullanmak
  2. Verb yararlanmak
belleğine başvurmak Verb
yedek akçesinden yemek
kaynaklarına başvurmak Verb
tasarruflarını harcamak Verb
kendi yıkımına neden olmak Verb
birinden yararlanmak Verb
(US) Br bir hesaba çek keşide etmek Verb
üstüne çekmek Verb