drive home

  1. Verb birinin kafasına sokmak
  2. Verb birinin farkına vardırmak
bir şeyi birinin zihnine yerleştirmek/kafasına sokmak.
bir noktayı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anlatmak Verb
bir şeyi birinin kafasına sokmak Verb
bir şeyi şüphe götürmeyecek şekilde açıklamak.
(a) çiviyi iyice çakmak, (b) iddiayı kanıtlamak.