1. Fiil birinin kafasına sokmak
  2. Fiil birinin farkına vardırmak
bir şeyi birinin zihnine yerleştirmek/kafasına sokmak.
bir noktayı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anlatmak Fiil
bir şeyi birinin kafasına sokmak Fiil
bir şeyi şüphe götürmeyecek şekilde açıklamak.
(a) çiviyi iyice çakmak, (b) iddiayı kanıtlamak.