drive one's workmen too hard

  1. Verb işçilerini çok çalıştırmak