drop acquaintance with sb

  1. Verb birini bir daha görmemeye karar vermek