during the term hereof

  1. Adverb, Law işbu belgenin yürürlükte olduğu süre içinde