during the term hereof

  1. Zarf, Hukuk işbu belgenin yürürlükte olduğu süre içinde