dustbin of history

  1. Noun tarihin çöplüğü
  2. Noun tarihin tozlu sayfaları