easy go

  1. haydan gelen huya gider
Haydan gelen huya gider.
işin kolayına bakmak Verb
(US) bir konuya üstünkörü dokunmak Verb
birinin üstüne üstüne gitmemek Verb
kendini fazla yormamak, fazla çalışmamak.
(birisini) fazla sıkmamak/tazyik etmemek.
fazla harcamamak, idareli kullanmak, israf etmemek.