easy mark

  1. Noun enayi, bön, budala, kolayca aldatılabilen kimse.
budalalık derecesinde bön olmak Verb
birini kolay av olarak mimlemek Verb