1. İsim enayi, bön, budala, kolayca aldatılabilen kimse.
budalalık derecesinde bön olmak Fiil
birini kolay av olarak mimlemek Fiil