easy meat

  1. Noun enayi, bön, budala, kolayca aldatılabilen kimse.