eat up all sb's time

  1. Verb bütün zamanını almak